Hotline: 0287 304 9236 - 0287 304 9336
  • English
Điều khoản và điều kiện

Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho bạn - bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng. Bạn không được phép sao chép hoặc sửa đổi ứng dụng, bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc nhãn hiệu của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn không được phép cố gắng trích xuất mã nguồn của ứng dụng và bạn cũng không nên cố gắng dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản phái sinh. Bản thân ứng dụng và tất cả các nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến ứng dụng vẫn thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH cam kết đảm bảo rằng ứng dụng hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lý do đó, chúng tôi có quyền thay đổi ứng dụng hoặc tính phí dịch vụ của ứng dụng bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí bạn cho ứng dụng hoặc dịch vụ của ứng dụng mà không nói rõ ràng cho bạn biết chính xác những gì bạn đang trả tiền.

Ứng dụng Akino eWarranty lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho điện thoại và quyền truy cập vào ứng dụng của mình. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên bẻ khóa hoặc root điện thoại của mình, đây là quá trình loại bỏ các hạn chế và giới hạn phần mềm do hệ điều hành.

Ứng dụng này sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để khai báo "Các điều khoản & điều kiện."

Ứng dụng sử dụng Dịch vụ Google Play, do đó bạn cũng cần tuân theo Điều khoản Dịch vụ của Google Play. Bạn có thể xem Điều khoản Dịch vụ của Google Play bằng cách truy cập vào liên kết này:

Xin lưu ý rằng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH không chịu trách nhiệm cho một số vấn đề nhất định. Một số chức năng của ứng dụng sẽ yêu cầu kết nối internet đang hoạt động. Kết nối này có thể là Wi-Fi hoặc do nhà cung cấp mạng di động của bạn cung cấp, nhưng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH không chịu trách nhiệm nếu ứng dụng không hoạt động đầy đủ chức năng nếu bạn không có quyền truy cập Wi-Fi hoặc hết dung lượng dữ liệu di động.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên ngoài khu vực có Wi-Fi, bạn nên nhớ rằng các điều khoản của thỏa thuận với nhà cung cấp mạng di động của bạn vẫn sẽ áp dụng. Do đó, bạn có thể bị nhà cung cấp di động tính phí dữ liệu cho thời gian kết nối khi truy cập ứng dụng hoặc các khoản phí của bên thứ ba khác. Khi sử dụng ứng dụng, bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào như vậy, bao gồm cả phí dữ liệu chuyển vùng nếu bạn sử dụng ứng dụng bên ngoài vùng lãnh thổ chính của mình (tức là khu vực hoặc quốc gia) mà không tắt tính năng chuyển vùng dữ liệu. Nếu bạn không phải là người thanh toán hóa đơn cho thiết bị mà bạn đang sử dụng ứng dụng, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cho rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ người thanh toán hóa đơn để sử dụng ứng dụng.

Tương tự như vậy, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng ứng dụng, tức là bạn cần đảm bảo thiết bị của mình luôn được sạc đầy - nếu hết pin và bạn không thể bật nguồn để sử dụng Dịch vụ, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH không thể chịu trách nhiệm.

Về trách nhiệm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH đối với việc bạn sử dụng ứng dụng, khi sử dụng ứng dụng, điều quan trọng cần ghi nhớ là mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo ứng dụng luôn được cập nhật và chính xác, chúng tôi vẫn dựa vào bên thứ ba để cung cấp thông tin cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp nào mà bạn gặp phải do hoàn toàn dựa vào chức năng này của ứng dụng.

Vào một thời điểm nào đó, chúng tôi có thể muốn cập nhật ứng dụng. Hiện tại, ứng dụng có sẵn trên Android & iOS - các yêu cầu cho cả hai hệ thống (và cho bất kỳ hệ thống bổ sung nào mà chúng tôi quyết định mở rộng phạm vi ứng dụng) có thể thay đổi và bạn sẽ cần tải xuống các bản cập nhật nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGỌC ANH không hứa rằng chúng tôi sẽ luôn cập nhật ứng dụng để phù hợp với bạn và/hoặc hoạt động với phiên bản Android & iOS mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn hứa sẽ luôn chấp nhận cập nhật cho ứng dụng khi được cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp ứng dụng và có thể chấm dứt việc sử dụng ứng dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Trừ khi chúng tôi thông báo khác, khi chấm dứt, 

(a) các quyền và giấy phép được cấp cho bạn trong các điều khoản này sẽ chấm dứt; 
(b) bạn phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần) xóa ứng dụng khỏi thiết bị của mình.

Những thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản và Điều kiện của mình theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ đối với bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Điều khoản và Điều kiện trên trang này.

Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 24-12-2023

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chúng tôi Điều khoản và Điều kiện, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Back To Top